Contact

Organization

Návštěvnické centrum Nový Jičín
Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín

Mgr. Radka Bobková, MBA
Phone: +420556768398
Mobile.: +420731124489
E-mail: radka.bobkova@novyjicin.cz

Stalls

Hana Rolná, DiS.
Phone: +420556768255
Mobile.: +420603881933
E-mail: hana.rolna@novyjicin.cz

Production

Michal Baroň
Mobile.: +420721253658
E-mail: BaronMichal@seznam.cz

Returnable cups

Nikola Maňáková, DiS.
Phone: +420556768308
E-mail: nikola.manakova@novyjicin.cz

Promotion

Nikol Tkáčová
Phone: +420556768288
E-mail: nikol.tkacova@novyjicin.cz